Välkommen

Ekonomisk rådgivning

Behovsanalys

It-Kommunikationsstrategi

Utvärdering

Upphandling / Projektledning

Svarskvalité

Kundanpassad utbildning

Kyrkliga Samfälligheter

Referenser / Kunder

Kontakta oss

Ekonomisk rådgivning

Vi som telekonsulter och It-Konsulter granskar kostnadsbilden för den totala telekommunikationen och föreslår åtgärder som ger en anpassad kostnadsnivå. Vår insats har lett till att företag och kommuner har gjort stora besparingar.