Välkommen

Ekonomisk rådgivning

Behovsanalys

It-Kommunikationsstrategi

Utvärdering

Upphandling / Projektledning

Svarskvalité

Kundanpassad utbildning

Kyrkliga Samfälligheter

Referenser / Kunder

Kontakta oss

IT-Kommunikationsstrategi

Vi hjälper Dig som uppdragsgivare att upprätta en It-kommunikationsstrategi som är hållbar i nutid och framtid.

Vi hjälper till med att ta fram en
It kommunikationsstrategi
som innehåller teknisk utrustning såsom nät, nätverk, bredband, IP-telefoni, växlar, trådlösa/stationära telefoner, mobiler samt övrig perifer utrustning.