Välkommen

Ekonomisk rådgivning

Behovsanalys

It-Kommunikationsstrategi

Utvärdering

Upphandling / Projektledning

Svarskvalité

Kundanpassad utbildning

Kyrkliga Samfälligheter

Referenser / Kunder

Kontakta oss

Upphandling

Vi som telekonsulter och It-Konsulter genomför upphandling av den kommunikationsplattform som framtagits avseende produkter och tjänster.

Projektledning

Vi som telekonsulter och It-Konsulter ser till så att implementeringen av nya produkter och tjänster fungerar optimalt.