Välkommen

Ekonomisk rådgivning

Behovsanalys

It-Kommunikationsstrategi

Utvärdering

Upphandling / Projektledning

Svarskvalité

Kundanpassad utbildning

Kyrkliga Samfälligheter

Referenser / Kunder

Kontakta oss

Kundanpassad utbildning

Vi genomför kundanpassad utbildning där focus läggs på hur varje medarbetare inom företaget/ organisationen påverkar den totala kvalitetsnivån såväl mänskligt som tekniskt. Insikt erhålles härmed över hur telefonkulturen på flera sätt påverkar företagets/organisationens kvalitetsmål, servicenivå, lönsamhet/effektivitet och sist men inte minst dess image.