Välkommen

Ekonomisk rådgivning

Behovsanalys

It-Kommunikationsstrategi

Utvärdering

Upphandling / Projektledning

Svarskvalité

Kundanpassad utbildning

Kyrkliga Samfälligheter

Referenser / Kunder

Kontakta oss

Svarskvalitét

Allt är inte teknik därför genomför vi anträffbarhetsmätningar för att kunna fastställa nivån på svarstider och anträffbarhet, hur tillgängliga vill vi vara, svarar man på våra management/ serviceavdelningar, vilka besked kommunicerar vi ut till våra kunder, hur kopplar man detta till våra övriga mål i verksamheten. På en allt tuffare marknad är kraven och behoven av professionell telekommunikation ett måste för att överleva på sikt.