Välkommen

Ekonomisk rådgivning

Behovsanalys

It-Kommunikationsstrategi

Utvärdering

Upphandling / Projektledning

Svarskvalité

Kundanpassad utbildning

Kyrkliga Samfälligheter

Referenser / Kunder

Kontakta oss

Utvärdering

Vi som telekonsulter och It-Konsulter granskar leverantören och utvärderar produkterna med hänsyn tagen till kvalitet, pris, prestanda samt anpassningsbarhet inför framtiden.